دکتر مهدی حمیدی شیرازی در کتاب اشک معشوق

ساخت وبلاگ

اگر چنگ در کام اژدر کنی      

وگر چشم بر نوک خنجر کنی

بگیری اگر طعمه از پیش ببر     

به شیر ژیان پنجه اندر کنی

بریزی ز خوناب دل ساغری      

لب خود ز خوناب دل تر کنی

همه روزه درعشق چون آتشی   

بسوزی و کار سمندر کنی

به افسون سیم و زر ناکسان       

خیانت به خلق و به کشور کنی

به سیلی کنی چهر خواهر کبود       

گذر بر مزار برادر کنی

چو شیرویه پهلو دری از پدر       

و یا تف به رخسار مادر کنی

کنی هرچه گفتیم دشوار و سخت     

وز این ها اگر هست بدتر کنی

از آن به که نامی ز دختر بری      

و یا عشق از این دیو باور کنی

...
نویسنده : بازدید : 25 تاريخ : چهارشنبه 17 شهريور 1395 ساعت: 7:48

close
تبلیغات در اینترنت